Odkaz

Nadace pro transplantace kostní dřeně

Náhled stránky

Při Fakultní nemocnici v Plzni fungují dva subjekty - Nadace pro transplantace kostní dřeně a Český národní registr dárců kostní dřeně.

Nadace pro transplantaci kostní dřeně podporuje rozvoj registru dárců, rozvoj léčby leukémie, nádorů a nemocí krve. Podporuje pacienty s leukémií, lymfomy, myelomy, aplastickou anémií a po transplantaci kostní dřeně.

Český národní registr dárců dřeně zajišťuje nábor, registraci a vyšetření dobrovolných dárců kostní dřeně v ČR a odběry dřeně k transplantaci nemocným s leukémií, nádory aj. nemocemi krve. Dárcovství a transplantace kostní dřeně, HLA, leukémie, rakovina. Obecně prospěšná společnost.

 

WWW: http://www.transplantace.cz

Zpět

Vytisknout stránku | Přejít na stránky Nadace pro transplantace kostní dřeně