Odkaz

Psychosomatická klinika

Náhled stránky

Psychosomatika je moderní mezioborový přístup medicíny k péči o lidské zdraví , který se ve světě rozvíjí od 70. let 20. století. Podstatou tohoto přístupu je komplexní pohled na zdraví člověka. Na rozdíl od medicíny hlavního proudu se psychosomatika zabývá současně tělesnou medicínou (soma = tělo) i medicínou duše (psyché = duše) a sleduje interakce tělesného a duševního zdraví v celém spektru nemocí napříč medicínou.

 

Bolí či zlobí vás tělo a nevíte si s tím rady? Nenachází váš lékař příčiny bolestí nebo jiných zdravotních obtíží? Přetrvávají vaše zdravotní problémy i přes intenzivní léčbu nebo se příznaky nemoci stále vracejí i po ukončení léčby? Pak to může znamenat, že vaše tělo je moudré a bolí, aby vás vyzvalo k řešení otázek týkajících se vašeho života a světa, vaší rodiny, práce, zázemí...

Lidské tělo (soma) i duše (psyché) jsou neoddělitelně spojené nádoby . Většinou je dokonce obtížné určit, kde je prvotní příčina nemoci. Téměř každá nemoc je totiž důsledkem kombinace fyzických, psychických a sociálních vlivů současně působících na člověka. Při celostní léčbě nemocí a péči o zdraví je proto potřeba se věnovat zároveň dobré kondici těla i duše . Tělesné zdravotní obtíže přetrvávají, pokud biologický samoléčivý potenciál člověka z psychických nebo sociálních důvodů selhává. a naopak dlouhodobé tělesné potíže vedou k duševní zátěži, která se může projevit psychickými problémy.

K léčení psychosomatických zdravotních obtíží je třeba komplexní, tzv. celostní přístup k pacientovi , při němž se spojí specialisté z různých oblastí somatické medicíny, psychologie a psychiatrie. Jejich úzká spolupráce může vést k porozumění příčin nemoci a k její léčbě. Takovou službu nabízí Psychosomatická klinik

WWW: http://www.psychosomatika.cz/

Zpět

Vytisknout stránku | Přejít na stránky Psychosomatická klinika